วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย

ณ อาคารกองบัญชาการ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม