วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม