วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานแผนงานป้องกันชายแดน มว.สท.กกล.สุรศักดิ์มนตรี

ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ ชป.สท.ที่ 4 มว.สท.กกล.สุรศักดิ์มนตรี ณ ด่านพรมแดนถาวร สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 1 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย , ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ ตรวจเยี่ยมติดตามดูแลความเป็นอยู่ และ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานกำลังพล สุนัขทหาร พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่