วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง)

หน่วย กองพันสุนัขทหาร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พื้นที่ฝึก ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการฝึกพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการฝึกในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำการฝึกให้ถูกต้องตามแบบการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึก และการตรวจสอบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนพบปะกำลังพล รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการฝึก พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจกำลังพล