วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กระทำพิธีรับ ส.ค.ส. พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ กองบัญชาการกรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม