วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พบปะ กำลังพลกรมการสัตว์ทหารบก ส่วนกลางนครปฐม และส่วนภูมิภาค

เพื่อมอบนโยบายที่สำคัญ และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล รวมทั้งการรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม รวมทั้งผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ที่ตั้งหน่วย