วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีการต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๒ พร้อมครอบครัวและญาติทหารใหม่

ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม