ต้อนรับรอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พันเอก ศักดาเดช  ประเสริฐศรี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ
พิธีมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถการใช้งานสุนัขทหารกิตติมศักดิ์
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธาน พิธีมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถการใช้งานสุนัขทหารกิตติมศักดิ์ และใบประกาศนียบัตร
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร
การแข่งขันกีฬารายการ VRD OPEN 2024
วันที่ 26 – 28  มกราคม 2567 กรมการสัตว์ทหารบก จัดการแข่งขันกีฬารายการ VRD OPEN 2024 โดยมีการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท
เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑๐ สนับสนุนกองร้อยทหารพรานที่ ๓๑๐๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑๐
เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑ จุดตรวจฯ กาญจนาภิเษก
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑ จุดตรวจฯ กาญจนาภิเษก ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เยี่ยมการใช้สัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ) ในการขนส่งยาเวชภัณฑ์และวัคซีน ในพื้นที่ตำบลโป่งสา
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เดินทางเยี่ยมการใช้สัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ)
พบปะและอวยพร นขต.กส.ทบ. พื้นที่ จว.ชม.
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พบปะและอวยพรกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมการสัตว์ทหารบก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รับฟังข้อมูลการจัดสวัสดิการ นขต.กส.ทบ.พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก รับฟังข้อมูลการจัดสวัสดิการภายในหน่วยและงานที่ดินของหน่วยขึ้นตรงกรมการสัตว์ทหารบก
 • ต้อนรับรอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พันเอก ศักดาเดช  ประเสริฐศรี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ

  อ่านเพิ่มเติม

 • พิธีมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถการใช้งานสุนัขทหารกิตติมศักดิ์
  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธาน พิธีมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถการใช้งานสุนัขทหารกิตติมศักดิ์ และใบประกาศนียบัตร

  อ่านเพิ่มเติม

 • พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร

  อ่านเพิ่มเติม

 • การแข่งขันกีฬารายการ VRD OPEN 2024
  วันที่ 26 – 28  มกราคม 2567 กรมการสัตว์ทหารบก จัดการแข่งขันกีฬารายการ VRD OPEN 2024 โดยมีการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท

  อ่านเพิ่มเติม

 • รับฟังข้อมูลการจัดสวัสดิการ นขต.กส.ทบ.พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก รับฟังข้อมูลการจัดสวัสดิการภายในหน่วยและงานที่ดินของหน่วยขึ้นตรงกรมการสัตว์ทหารบก

  อ่านเพิ่มเติม

 • พบปะและอวยพร นขต.กส.ทบ. พื้นที่ จว.ชม.
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พบปะและอวยพรกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมการสัตว์ทหารบก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านเพิ่มเติม

 • ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมการใช้สัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ) ในการขนส่งยาเวชภัณฑ์และวัคซีน ในพื้นที่ตำบลโป่งสา
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เดินทางเยี่ยมการใช้สัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ)

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑ จุดตรวจฯ กาญจนาภิเษก
  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑ จุดตรวจฯ กาญจนาภิเษก ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑๐ สนับสนุนกองร้อยทหารพรานที่ ๓๑๐๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑
  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑๐

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างฐานฯป่าแปก
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างฐานฯป่าแปก

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างฐานฯหารเด็จฯ
  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างฐานฯหารเด็จ,

  อ่านเพิ่มเติม

 • ชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างที่ ๒ ฐานฯ หลักแต่ง
  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างที่ ๒ ฐานฯ หลักแต่ง

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมหมู่สุนัขทหารชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจบ้านผาบ่อง
  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมหมู่สุนัขทหารชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจบ้านผาบ่อง

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างที่ ๗ ฐานฯม้าไต่
  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจขนส่งร่วมกับกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างที่ ๗ ฐานฯม้าไต่

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารจุดตรวจบ้านพะละ
  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารจุดตรวจบ้านพะละ

  อ่านเพิ่มเติม

 • เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจบ้านมอเกอร์ไทย
  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะเยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจบ้านมอเกอร์ไทย

  อ่านเพิ่มเติม

 • พิธีรับมอบ ส.ค.ส.ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กระทำพิธีรับมอบ ส.ค.ส.ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

  อ่านเพิ่มเติม

 • พิธีรับ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กระทำพิธีรับ ส.ค.ส. พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ กองบัญชาการกรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พลโท มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

  อ่านเพิ่มเติม

 • วีดีทัศน์ กรมการสัตว์ทหารบก 

  วีดีทัศน์ กรมการสัตว์ทหารบก  คลิ๊กดาวน์โหลด

  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต