“Open house” ของทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๗ ผลัดที่ ๒
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก  ได้จัดกิจกรรมของทหารใหม่ “Open house” ของทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๗ ผลัดที่ ๒
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นำข้าราชการกรมการสัตว์ทหารบกเข้าร่วมพิธี พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 
ร่วมพิธีงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ ๑๔๙
วันที่ ๒๕ มิถุนาย ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมพิธีงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ ๑๔๙ โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก
อบรมศีลธรรม (ยามปกติ) ประจำเดือน มิ.ย.๖๗
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  พันเอก ศักดาเดช  ประเสริฐศรี  รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีการอบรมศีลธรรม (ยามปกติ) ให้กับกำลังพลกรมการสัตว์ทหารบก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)
วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)
มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)
วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)
วันคล้ายวันประสูติ พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ครบรอบปีที่ ๑๓๘
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นำคณะผู้บังคับบัญชา กระทำพิธีถวายสักการะพระรูป พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่
 • “Open house” ของทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๗ ผลัดที่ ๒
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก  ได้จัดกิจกรรมของทหารใหม่ “Open house” ของทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๗ ผลัดที่ ๒

  อ่านเพิ่มเติม

 • ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นำข้าราชการกรมการสัตว์ทหารบกเข้าร่วมพิธี พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่
  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลกระทำพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่

  อ่านเพิ่มเติม

 • พิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร
  วันที่ ๒๖ มิถุนาย ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗  พันเอก ศักดาเดช  ประเสริฐศรี  รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ

  อ่านเพิ่มเติม

 • ร่วมพิธีงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ ๑๔๙
  วันที่ ๒๕ มิถุนาย ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมพิธีงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ ๑๔๙ โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

  อ่านเพิ่มเติม

 • อบรมศีลธรรม (ยามปกติ) ประจำเดือน มิ.ย.๖๗
  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  พันเอก ศักดาเดช  ประเสริฐศรี  รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีการอบรมศีลธรรม (ยามปกติ) ให้กับกำลังพลกรมการสัตว์ทหารบก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

  อ่านเพิ่มเติม

 • บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  อ่านเพิ่มเติม

 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

  o14 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุฯ หมวดงบลงทุน (๒๕๖๗)         ไฟล์ excel

  o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    ไฟล์ excel

  o17 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (e-bidding)    ไฟล์ excel

  o17 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เจาะจง)    

  o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗